دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
دیدار مدیرکل دیوان محاسبات استان با معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری
1398/04/17

آقای فتح آبادی مدیرکل دیوان محاسبات استان با آقای میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار، آقای میرجعفریان انجام بازدیدهای میدانی و بررسی عملیاتی پروژه های در دست اجرا را برنامه های اولویت دار معاونت عمرانی استانداری عنوان نمود و ظرفیت سنجی اولویت های استانی، پرهیز از بخشی نگری و تعادل بخشی در خدمات را به عنوان راهکارهای توسعه زیرساخت های استان برشمرد. ایشان همچنین خواستار حضور نمایندگان دیوان محاسبات استان در شورای فنی به منظور تبیین صحیح قوانین و مقررات مرتبط با اعتبارات عمرانی و برگزاری مستمر جلسات تعاملی بین دستگاه های اجرایی و سازمان های نظارتی شد.
در ادامه، آقای فتح آبادی با اشاره به اینکه تخصیص و توزیع به موقع اعتبارات عمرانی زمینه ساز جذب صحیح اعتبارات می باشد؛ خواستار اعمال نظارت عملیاتی جدی از سوی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری بر اجرای پروژه های در دست اجرا شد. ایشان در ادامه اولویت و هدف دیوان محاسبات استان را در راستای اهداف کلان دیوان محاسبات کشور مبنی بر پیشگیری از تخلفات و بازدارندگی اعلام کرد و در این راستا رویکرد تعاملی را در چارچوب قوانین و مقررات به عنوان رویه جاری دیوان محاسبات استان مورد تاکید قرار داد.
/ /